Rekomendacje

     2P SOLUTION uzyskała rekomendacje Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji nr 10/M/21 do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także stosownie do zapisów zawartych w Polskich Normach, w zakresie:

 -  konstrukcji kolejowych, drogowych, kolejowo-drogowych, kładek dla pieszych,

 -  konstrukcji o rozpiętości przęseł: bez ograniczeń,

 -  konstrukcji pod względem układów statycznych: wolnopodparte, ciągłe, ramowe, płytowe,  łukowe,

 -  konstrukcji pod względem rodzaju dźwigarów: konstrukcje pełnościenne, konstrukcje  kratowe,

 -  konstrukcji ze stali: konstrukcyjnej zwykłej, podwyższonej oraz specjalnej wytrzymałości,

 -  konstrukcji pod względem grubości blach: do 40 mm,

 -  konstrukcji pod względem rodzaju połączeń: spawane, nitowane, spawano-nitowane, na śruby pasowane i sprężające,

 -  pod względem metod spawania: ręcznie, pół-automatycznie w osłonach gazów ochronnych   i pod topnikiem,

 -  elementów wyposażenia mostów jak: łożyska, urządzenia dylatacyjne, poręcze, schody, itp.

Dane firmowe:

2P Solution Sp. z o.o.

NIP: 957-110-71-73
adres:

                              ul. Budowlanych 31/2
                              80-298 Gdańsk

telefon / e-mail:

                             +48 731 373 318 / p.s@2p-solution.pl

                             +48 731 373 347 / p.d@2p-solution.pl